Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2014

comehere
8952 a7dd 500
Reposted fromkaha kaha vianataliana nataliana
comehere
comehere
Każdego wieczoru myślę co teraz robisz
— z korespondencji moich rodziców, romantyczna strona ojca
comehere
Nie wiesz, co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz, co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— J. Dukaj - "Perfekcyjna niedoskonałość"
1177 a66f

dutchster:

hemonizer:

So many things happening in this gif:

JLaw sitting on Meryl Streep’s lap

Bradley desperately wanting to take the selfie himself

Ellen accidentally checking Jennifer’s boobs out 

Brad Pitt and Lupita’s bro head collision

[x]

HOW DID I NOT NOTICE THE HEAD BUMP

Reposted fromtornfret tornfret viakrewzwodka krewzwodka
4002 38ee 500
Reposted froms0mbodybetter s0mbodybetter viakrewzwodka krewzwodka
comehere
comehere
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała !
— o. Adam Szustak
comehere
comehere
1217 b725 500
Ulepszenia
Reposted fromreksi0 reksi0 viaasylopath asylopath
comehere
Maturzysta hejter
Reposted fromkamienie kamienie viaasylopath asylopath
comehere
9961 366a 500
Reposted fromproof proof viaasylopath asylopath

March 18 2014

comehere
comehere
Nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito - Anioł
Daily Glamorous
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit vianataliana nataliana
comehere
comehere
2887 cb1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl