Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2014

6683 8071 500

bioluminescent-seadwellers:

takethedamncash:

Kind of like lava lamps but better! These jellyfish are real. They have died of natural causes, been harvested by these lamp makers, frozen in liquid nitrogen and encased in crystalline epoxy. They glow in the dark, due to the jellyfishes’ natural bioluminescence.

- messynessychic

it is my duty to reblog everything involving bioluminescence

Reposted fromtopherbrink topherbrink viakasiak kasiak
5432 e04c 500
Reposted fromjustadream justadream viakasiak kasiak
comehere
4035 9446
Reposted fromdietforlove dietforlove vianataliana nataliana
comehere
comehere
9413 19e6

Joseph Morgan
comehere
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
comehere
    
      Nie umiem sobie radzić, nie jestem aż tak twarda
Z najprostrzymi sprawami potrzebuje oparcia
Potrzebuje miłości i uczuć prawdziwych
Ale wole nic nie mieć niż mieć coś na niby
— Wdowa- Zbyt Dobra
comehere
comehere
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania. 
— znaleziony.
comehere
Ko­biety są sza­lone, że ufają mężczyznom. 
— John Fowles
comehere
comehere
Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem
— K. Kofta
comehere
comehere
3888 ed25 500
Reposted frommaardhund maardhund viayounganna younganna
comehere

Życie jest zbyt krótkie, żeby przez cały czas ładnie się zachowywać.

— Mecwaldowski
comehere
(...) gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Seria Niefortunnych Zdarzeń
comehere
comehere
0694 b11c
Reposted fromprettyboys prettyboys viakrewzwodka krewzwodka
comehere
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower vianataliana nataliana
Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz
Reposted fromdeviate deviate vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl